Lösningar

Lusidors lösningar byggs oftast med programmerings-språket PHP som är så kallad öppen källkod och ett fullödigt alternativ till språk som JAVA och .NET.

Lusidor arbetar dels som direktleverantör av hela lösningar, dels med att gå in i projekt som underleverantör och sitta ute på kundens kontor och jobba tillsammans med In-house personal.

Nedan presenteras ett axplock av de tekniker och lösningar som erbjuds samt hur dessa enkla tekniker kan byggas ihop till en lösning som kan uppfylla de flesta behov.

AJAX
Ajax är en teknik som är mycket i ropet idag, Ajax löser inte alla problem för webbaserade lösningar men hjälper till att göra en webbplats mer lik en applikation/program. Man kan välja att ladda en delmängd av informationen från början för att sedan ladda mer information on-demand. Lusidor kan även arbeta i diverse frameworks som t.ex. ExtJS.

Betallösningar
Att knyta en betallösning till en webbsida kan ge många mervärden. Man kan till exempel kontrollera i realtid om personen betalt och först efter betalning leverera önskad tjänst. Det finns flera olika lösningar: per telefon, sms, virtuella plånböcker, kreditkort eller PDF-faktura. Allt beroende på kundsegment och belopp.

E-post
E-post är idag en integrerad del av vårt sätt att kommunicera men det finns fortfarande mycket man kan använda E-post till. Som till exempel
- Göra fina HTML-mail där bifogas bilder,logotyper, etc,.
- Göra skräddarsydda kampanjutskick baserade på olika datakällor.
- Göra automatiska utskick med bifogade filer.
- Göra utskick med formulär för att kunna samla in information från olika mottagare, där informationen kan återknytas till respektive mottagare.

SMS
SMS är oftast förknippat med mobiltelefoner, men SMS kan även kopplas samman med serverlösningar. F ör att skicka meddelanden eller utskick till en grupp av mottagare.

Wap - mobila lösningar
Wap lämpar sig för mobila lösningar, det kan till exempel vara datakällor som ska göras sökbara via mobiler eller karttjänster. Ett exempel på waptjänst finns på Eniros hemsida.

Fax
Vändorna till faxen har säkert minskat på de flesta kontor i och med e-postens ökade intåg, men det finns fortfarande lösningar där möjligheten att kunna skicka ut dynamiskt genererade fax till en eller flera mottagare är mycket användbart.

PDF
PDF, som är ett portabelt dokument format är idag en gängse standard, men det finns fortfarande fler användningsområden för PDF. Som till exempel
- Skapa dynamiska PDF-dokument som bygger på olika datakällor.
- Använda PDF-formulär för att hämta information från olika användare.
- Använda förifyllda PDF-formulär för att underlätta det för användaren.

Streckkoder
Streckkoder finns på de flesta varor ute i dagligvaruhandeln. De gör det smidigt att identfiera varor. Men streckkoder återfinns även på en del dokument och utskick. Det går också att skapa streckkoder dynamiskt till exempelvis DR-kampanjer eller Words variabeldatasystem. Därefter skräddarsys program som läser in streckkoderna och agerar därefter.

DTP - DeskTop Publishing
När man tänker på DTP är det oftast på layoutprogram såsom InDesign eller QuarkXpress. Dagens DTP-program har bra stöd för att importera förformaterad text, så kallad taggad text, som man i sin tur kan använda för att automatisera skapandet av till exempel kataloger. Detta underlättas av att informationen kan byggas upp från olika datakällor.

Datahantering - datakällor
Data och information lagras i och hämtas från många källor, och oavsett om det är databaser, webbplatser, excel-dokument, textdokument eller liknande så kan informationen föras samman, struktureras, dubletter extraheras, redundant information tas bort med mera.

Databaser
Att lagra information i en strukturerad databas ger många fördelar. Bland annat ger det möjligheter till att göra urval ur databasen baserat på en mängd olika sökkriterier. En databas kan liknas som ett dataarkiv där man enkelt kan hitta det man söker. Det finns många olika databaser allt från stora serverbaserade till små där hela databasen ligger i en enda fil.

Bildhantering
Möjligheten att förändra och manipulera bilder dynamiskt på en serverlösning där bilden kan konverteras och sparas till lämpligt ändamål oavsett om det är till tryck med lämplig ICC-profil eller till webben med rätt storlek. Man kan även skapa dynamiska diagram baserat på olika datakällor.

Webbtjänster - webservices
Webbtjänster kända som webservices är ett standardiserat, plattformsoberoende, sätt att kommunicera mellan servrar och klienter. Oavsett om man vill dela med sig av information ur ett system som till exempel lagersaldon till återförsäljare, eller vill hämta information från öppna webbtjänster, som till exempel växelkurser, så kan webbtjänster hjälpa dig.

Flashintegrering
Flash är ett vanligt verktyg för att skapa dynamiska presentationer med ljud och bild. Men möjligheten Lusidor kan, med hjälp av ActionScript och serverprogrammering, hjälpa till med kopplingen mellan server/datakällor och Flash.

Klient/Mjukvara
Möjligheten att skräddarsy ett program till att utföra ett antal uppgifter leder till ett smidigare arbetsflöde.
Exempelvis:
- Att med webbtjänster knyta samman programmet med olika delar av den egna hemsidan och med publika tjänster.

Kombinationer
Styrkan ligger i kombinationen av lösningar och i att se nya användningsområden för lösningarna.

Kombination #1: "En smidig enkätundersökning"
Skicka ut personaliserat HTML-mail med bifogade bilder och PDF-fil. I PDFen lägger man till ett formulär som med hjälp av FDF är förifyllt med mottagarens information. Formuläret skickar sedan tillbaka mottagarens data till servern där uppgifterna lagras i en databas. Resultatet från utskicket laddas sedan ner från servern i form av ett excelark för eventuell fortsatt bearbetning.

Kombination #2: "Direktreklam med snabb uppföljning"
Kundregistret exporteras från kunddatabasen, där hämtas orderhistorik ur ekonomisystemet. Kunderna delas in i olika kundgrupper baserat på order-historiken. En brevmall byggs i Word där säljbrev skräddarsys till de olika grupperna. Till varje säljbrev genereras en unik streckkod som läses in när kunderna besvarar utskicket. Inkomna svar skannas snabbt av med en streckkodsskanner. På så sätt håller man lätt koll på vilka kunder som besvarar säljbreven och kan följa upp potentiella orderämnen.

Kombination #3: "Snabbare till tryck med dynamisk katalog"
Produktregistret exporteras med hjälp av så kallad taggad text till InDesign (ett DTP-program) och produktbilderna behandlas via ett bildfilter för att ha rätt ICC-profil och hålla rätt storlek. Därefter importeras den taggade texten och produktbilderna kan monteras in i produktkatalogen.

Summering
Många fler kombinationer och tekniker finns tillgängliga så ta kontakt med Lusidor så kan vi diskutera möjliga lösningar utifrån Era behov.

"...ett axplock av de tekniker och lösningar som erbjuds..."

AJAX
Betallösningar
E-post
SMS
Wap
Fax
PDF

Streckkoder
DTP
Datahantering
Databaser
Bildhantering
Webbtjänster
Flashintegrering
Klient/Mjukvara
Klient/Mjukvara
Kombinationer
Summering


"...samla in information..."

"...SMS kan även kopplas samman..."

"...skicka ut
dynamiskt
genererade fax..."

"... PDF-formulär för att hämta information..."

"... skapa streckkoder tilltill exempel DR-kampanjer..."

"...Styrkan ligger i kombinationen av lösningar..."


0736 - 26 62 27 / info@lusidor.se / Innehar F-skatt
+46 (0)736 26 62 27 / info@lusidor.se / Registerd firm with VAT no.